Το Εργαστήριο

Η “ΒΙΟΓΟΝΙΔΙΑΚΗ” ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2012. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να καλύψει διαγνωστικές ανάγκες και ερευνητικές δραστηριότητες σε επίπεδο γενετικού υλικού. Καλύπτει εύρος εξετάσεων στο τομέα της Υγείας του Ανθρώπου με κύριες ενδιαφερόμενες ιατρικές ειδικότητες αυτές της Βιοπαθολογίας, Ουρολογίας, Γυναικολογίας, Δερματολογίας, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας και Κυτταρολογίας. Οι παρεχόμενες εξετάσεις καλύπτουν επίσης διαγνωστικές ανάγκες της Κτηνιατρικής αλλά και άλλων επιστημονικών κλάδων όπου απαιτείται η μοριακή διερεύνηση του γενετικού υλικού.


Το εργαστήριο στεγάζεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου και οι χώροι του είναι επιμελώς διαχωρισμένοι σε τρία βασικά τμήματα (παραλαβής δείγματος – εξαγωγής γενετικού υλικού, ετοιμασία εξετάσεων, διενέργεια εξετάσεων – ανάλυση αποτελεσμάτων) ώστε να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Για τον ίδιο σκοπό οι εξετάσεις διενεργούνται με τη χρήση πιστοποιημένων εμπορικών κιτ (CE - IVD).


Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου περιλαμβάνει πρωτόκολλα ανάλυσης του γενετικού υλικού σε επίπεδο DNA και RNA. Η ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας και η μελέτη της γονιδιακής έκφρασης αποτελούν βασικές ερευνητικές υπηρεσίες της “ΒΙΟΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ”.