Τα δείγματα εκτός νομού Μαγνησίας αποστέλλονται από τους Ιατρούς
με χρήση της TNT Courier (Κωδικός: 104765) και με χρέωση παραλήπτη.

Κάθε αποστελλόμενο δείγμα θα πρέπει:

  • απαραιτήτως να συνοδεύεται από το σχετικό παραπεμπτικό, το οποίο βρίσκεται ΕΔΩ

  • να είναι ασφαλώς συσκευασμένο σε κουτί, με τουλάχιστον δύο παγοκύστεις.

Η αποστολή δειγμάτων μπορεί να γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν πρόκειται για ανίχνευση των ιών HIV και HCV οπότε οι αποστολές των αντίστοιχων δειγμάτων πρέπει να γίνονται από Δευτέρα έως Πέμπτη.