ΕΡΕΥΝΑ

  • DERMYLEX - Δερματολογική Κλινική Ιατρικής Π.Θ., Κείμενο

  • Γενετική ταυτοποίηση αυτοφυούς ορχιδέας βορείου Πηλίου - Κ.Ε.Π.Α.Ο.Β.Π.

  • ΜΕΛΕΤΗ ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ – ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ – ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, Κείμενο