ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση (Μολυσματικός Παράγοντας)

Ureaplasma sp. (parvum – urealyticum)

Mycoplasma hominis

Mycoplasma genitalium

Chlamydia trachomatis

Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti)

Toxoplasma gondii

Leismania sp. (L. amazonensis,L. braziliensis, L. guyanensis, L. major, L. peruviana, L. mexicana, L. panamensis, L. lainsoni, L. tropica, L. aethiopica, L. infantum, L. Donovani)

HPV ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 23 ΥΠΟΤΥΠΩΝ (HPV 6,11,16,18,31,33,35,39,40,42,43,44,45, 51,52,53, 56,58,59,66,68,73,82)

HBV ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΗBV ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

HCV ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

HCV ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

HCV ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ

HIV ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Rubella ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

HSV1/2 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

CMV ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Neisseria gonorrhea

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

Ανάλυση (Γενετικός Δείκτης)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 4 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (Factor II – G20210A, Factor V – G1691A Leiden, MTHFR – C677T, MTHFR – A1298C)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 12 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (FII – G20210A, FV – G1691A Leiden, FV – H1299R R2, Factor XIII – V34L, β-Fibrinogen -455 G-A, PAI-1 4G/5G, GPIIIa L33P (HPA-1), MTHFR – C677T, MTHFR – A1298C, ACE I/D, Apo B R3500Q, Apo E2/E3/E4)

KΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ (ΔF508)

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ (75%)

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ (85%)

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ (>95%)

JAK2-V617F

HLA-B27

α-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ (>95%: 3.7 single gene del, 4.2 single gene del, --MED double gene del, SEA double gene del, , ΤΗΑΙ double gene del, FIL double gene del, 20.5 double gene del, anti-3.7 gene triplication, a1 cd 14, a1 cd 59 (Hb Abana), a2 init cd, a2 cd 19, a2 IVS1, a2 cd 59, a2 cd 125, a2 cd 142 ( Hb Constant, Icaria, Pakse, Koya Dora) a2 poly A-1, a2 poly A-2)

β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ (22 μεταλλάξεις: -101 (C>T), 87(C>G), -30 (T>A), codon 5 (-CT), codon 6 (G>A) HbC, codon 6 (A>T) HbS, codon 6 (-A), codon 8 (-AA), codon 8/9 (+G), codon 15 (TGG>TGA), codon 27 (G>T) Knossos, IVS 1.1 (G>A), IVS 1.5 (G>C), IVS 1.6 (T>C), IVS 1.110 (G>A), IVS 1.116 (T>G), IVS 1.130 (G>C), codon 39 (C>T), codon 44 (-C), IVS 2.1 (G>A), IVS 2.745 (C>G), IVS 2.848 (C>A))

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ανάλυση

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & 121 ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ (13,18,21,Χ,Υ)

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ (18,21,Υ)

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ (13,18,21,Χ,Υ, 8 ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΠΤΙKA ΣΥΝΔΡΟΜA)

ΓΥΝΑΙΚEΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Ανάλυση

Chlamydia/Ureaplasma sp/Mycoplasma sp.

CD56NK Cells

ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Ανάλυση

ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

SPERM DNA FRAGMENTATION

ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ (75%)

ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ Υ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ

Chlamydia/Ureaplasma sp/Mycoplasma sp.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

Ανάλυση

Chlamydia/Ureaplasma sp/Mycoplasma sp.

CD56NK Cells

ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

SPERM DNA FRAGMENTATION

ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάλυση

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 16STRs

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 18-24STRs

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ